சத்சங்கம் Satsang

 

DSC_7145

 

 

சைவ சித்தாந்தம் – ஒரு அறிமுகம்

An Introduction to Saiva Siddhanta

By Dr.R.Lambotharan

 

Ramana Maharishi Gopi Kannathasan Son of poet Kannathasan

இரமண மஹரிஷி பற்றி கோபி கண்ணதாசன்

SundharaMurthi Nayanar :Thiru Nodithaanmalai (Kailash)

 

 

 

Satsang - சத்சங்கம் June 26 2016

பிரதோஷ விரதம்

Prathosha - fasting 

 

கனவின் முக்கியத்துவ ம் 

Importance of dreams

By Dr.R.Lambotharan

  பன்முகமான வழிபாட்டு முறைகள்

 Multitude of worship methods

By Dr.R.Lambotharan

 சூரிய வழிபாட்டின் விளக்கம்

By Dr.R.Lambotharan

 வைராக்கியம்

By Dr.R.Lambotharan

 

கடவுள் 

God

By Dr.R.Lambotharan

 

 

 

நாவலர் கண்ட சாதி நெறி

Caste System in Saivam

By Dr.R.Lambotharan

 

 

ஆசாரக் கோவை

Best Social Manners

By Dr.R.Lambotharan

 

 

 

 

கார்த்திகை தீபம்

Lighting of Lambs in Karthigai

By Dr.R.Lambotharan

 

QualitIies of Jnani satsang 

By Dr.R.Lambotharan

 

தோத்திரங்களில் மந்திர அக்ஷரங்கள்

Mantra Aksharas in Devotional Songs

By Dr.R.Lambotharan

நான்கு வாக்கு

Four ways of communication

By Dr.R.Lambotharan

சிவலிங்க வடிவ விளக்கம்

Explanation of Siva Linga, the form of the formless

By Dr.R.Lambotharan

 

ஞான அனுபவம் 

 By Dr.R.Lambotharan

 

ஆசெளசம் அல்லது துடக்கு -

Asousa, the unclean Period

 By Dr.R.Lambotharan

 

உயிரின் நிலையும் தொழிற்பாடுகளும்

By Dr.R.Lambotharan

 

அருணந்தி சிவம் குருபூஜை

Guru puja of ArulNanthi Sivam

By Dr.R.Lambotharan

 

இந்துக்களின் காலக்கணிப்பு

Hindu TimeLine

By Dr.R.Lambotharan

  

சைவத்தில் சந்நியாச விதிமுறைகள்

Rules of asetic life in Hinduism

By Dr.R.Lambotharan

 

இறப்பின் பின்? - இருண்ட பாதையில்

Life after death - Dark path

By Dr.R.Lambotharan

  

இறப்பின் பின்? 

Life after death

By Dr.R.Lambotharan

 

விநாயகர் அகவல் பாராயணம்  

By Dr.R.Lambotharan

  

விநாயகர் சதுர்த்தி

By Dr.R.Lambotharan

 

 சூரிய வழிபாட்டு விளக்கம்

By Dr.R.Lambotharan

 

ஆலயம்    By Dr.R.Lambotharan

 

 

தட்சணாமூர்த்தி - விளக்கம்  By Dr.R.Lambotharan

 

QR Code - Take this post Mobile!

Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.

ARCHIVE SATSANG FILES

  Sat Sang Nov 14 2010  Sat Sang Nov 21 2010  Sat Sang Dec 05 2010  Sat Sang Dec 12 2010  Sat Sang Dec 19 2010  Sat Sang Jan 16 2011  Sat Sang Jan 23 2011   Sat Sang Feb 6 2011  Sat Sang Feb 20 2011  Sat Sang Feb 27 2011   Sat sang Mar 13 2011 Satsang Mar 27 2011   Satsang Apr 03  2011  Satsang Apr 10 2011  Satsang Apr 17 2011 Satsang Apr 17 2011 Satsang May 01 2011 Satsang May 08 …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>